Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

De webshop is de online shop van A Propos NV. De algemene
verkoopsvoorwaarden van A Propos zijn van toepassing. Alle prijzen in de shop
zijn inclusief B.T.W.

Algemene verkoopsvoorwaarden


Behoudens bijzondere schriftelijke overeenkomsten tussen A Propos en de klant, gelden 
de onderstaande verkoopsvoorwaarden. De voorwaarden zullen naar de letter van
de wet worden geïnterpreteerd. Indien één of meerdere punten uit deze
 voorwaarden niet of voor een gedeelte geldig zijn voor de wet, laat dit de 
andere punten onaangetast. Elke bestelling betekent aanvaarding van onze voorwaarden door de klant. A Propos is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen.

Registratie van uw persoonlijke gegevens

.

Registratie op de A Propos webshop is een voorwaarde om te kunnen bestellen.
 Elke klant krijgt bij registratie een persoonlijke identificatiecode en
 wachtwoord naar eigen keuze. Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor 
interne doeleinden (verzending en facturering) geregistreerd en worden op geen 
enkele wijze ter beschikking gesteld van derden. Het door de klant verschafte
 e-mailadres zullen wij nooit gebruiken voor reclame doeleinden. De klant kan te
n allen tijde zijn gegevens met zijn persoonlijke identificatiecode opvragen en
 wijzigen.

Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten woonachtig te Belgie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiele fouten bevat of niet up-to-date is. A Propos Wooncultuur kan niet gehouden worden aan evident onjuiste prijzen in de webshop, bijvoorbeeld als gevolg van duidelijke invoer-, druk- of zetfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast .

Indien een artikel uit voorraad is kan de leveringstermijn verlengd worden, dit wordt dan uitdrukkelijk vermeld in de bevestiging van de bestelling


BestellenBestellen kan uitsluitend door geregistreerde klanten. Wanneer u een bestelling
 via de website plaatst, wordt deze bestelling per e-mail bevestigd en wordt er
 een aankoopovereenkomst gesloten tussen A Propos en de klant.

 De klant kan binnen 24 uur na ontvangst van deze bevestiging de bestelling
kosteloos annuleren. Na deze periode is de bestelling definitief. A Propos
 behoudt het recht om een bestelling te weigeren en dit zonder verantwoording.BetalingenBetalen kan via de beveiligde betalingspagina van Ogone met Visa, Mastercard en
Bancontact, KBC, ING of indien de klant niet over deze betaalmogelijkheden beschikt, kan 
gekozen worden voor een offline betaling (via overschrijving) of voor betaling 
bij afhaling.

Verzakingsrecht (retourneren)Als het aangekochte artikel niet naar wens is, kan de klant op basis van het
 verzakingsrecht het artikel binnen de 14 werkdagen na levering terugzenden naar
A Propos (retourneren). Het artikel moet vergezeld zijn van 
het aankoopbewijs. Sommige producten die voorzien zijn van een verpakking
 kunnen geretourneerd worden indien de verpakking ongeschonden is. Na het openen
of wijzigen van de verpakking die het artikel geheel of gedeeltelijk bedekt,
 kan de klant niet meer verzaken aan de aankoop.

Indien de klant de artikelen die hij ontving langer dan 14 werkdagen behoudt,
wordt hij geacht de betreffende artikelen definitief te hebben gekocht.KlachtenIndien de klant klachten of vragen heeft omtrent door A Propos geleverde
 goederen of over de bestelprocedure, dan kan de klant een e-mail sturen naar
 info@apropos.be of een brief naar A Propos, Denen 6, 9080 Lochristi.

Wanneer wij onze verplichtingen niet nakomen, is de consument, d.i. een
 natuurlijk of een rechtspersoon die enkel voor niet-beroepsmatige doeleinden
beroep doet op onze onderneming, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de
 rechtbank overeenkomstig het gemeen recht.
Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.
 Wanneer de klant een natuurlijk of een rechtspersoon is die enkel voor
 niet-beroepsmatige doeleinden beroep doet op onze onderneming, worden alle
 betwistingen beslecht voor de rechtbank op de woonplaats van de consument.

Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password